ستادی

تقدیر شورای فرهنگ عمومی از رئیس جهاد دانشگاهی قزوین

تقدیر شورای فرهنگ عمومی از رئیس جهاد دانشگاهی قزوین گالری

در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در سال ۹۹ با اعطای لوحی از فرشاد پیله‌چی، رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین و عضو این شورا به دلیل حضور فعال و مستمر در جلسات تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

ادامه مطلب