معاونت آموزشی

بازدید نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از روند برگزاری دوره‌های آموزش حضوری خیاطی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

بازدید نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از روند برگزاری دوره‌های آموزش حضوری خیاطی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

بازدید نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از روند برگزاری دوره‌های آموزش حضوری خیاطی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ جهاد دانشگاهی واحد قزوین