ستادی - آرشیو

درخشش ایسنا در ششمین جشنواره ابوذر استان قزوین

درخشش ایسنا در ششمین جشنواره ابوذر استان قزوین

در ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر قزوین ایسنا در بخش‌های مختلف حائز رتبه شد؛ زهرا عبداللهی در بخش خبر رتبه نخست، فریبا رحیمی در بخش گفتگو و مصاحبه جایگاه دوم و اعظم داداشی در بخش عکس ...

اصلی‌ترین معضل رسانه‌های جبهه انقلاب، مسئله روایتگری است

اصلی‌ترین معضل رسانه‌های جبهه انقلاب، مسئله روایتگری است

مشاور رسانه‌ای وزیر کار گفت: اصلی‌ترین معضل ما در رسانه‌های جبهه انقلاب، مسئله روایتگری است؛ در حوزه روایتگری عمدتاً در بخش پدافند هستیم درواقع منتظر هستیم که روایتگری اتفاق بیفتد و ما در جهت پاسخ ...

نمایشگاه مجازی مشاغل خانگی در قزوین افتتاح شد

نمایشگاه مجازی مشاغل خانگی در قزوین افتتاح شد

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی کشور گفت: جهاد دانشگاهی قزوین در ابتکاری نو نمایشگاه مشاغل خانگی را به صورت مجازی برگزار کرده است، این کار ارزشمندی است که باید جایگاه ملی پیدا کند و ...

ارزیابی مدیران دولتی در قزوین توسط جهاد دانشگاهی

ارزیابی مدیران دولتی در قزوین توسط جهاد دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت شایسته سالاری در سازمان‌ها، به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی و دولتی و همچنین اهمیت جایگاه مدیریتی، جهاد دانشگاهی اقدام به طراحی و ...