حوزه ریاست

“جهاد دانشگاهی از معدود رویش های خود انقلاب است” و این کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی است. امروزه همه به خود می بالیم که رویش مبارک جهاد دانشگاهی در عرصه های مختلف علمی و فناوری ، فرهنگی و نوآوری درخشیده است و مایه افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
موفقیت جهاد دانشگاهی یک شعار نیست بلکه این سخن دانشمندان و اندیشمندان کشور است که جهاد دانشگاهی برای توسعه علم و فناوری و به حرکت درآمدن چرخه علم و فناوری همان نقشی را ایفا کرده است که بسیاری از نهاد های بزرگ علم و فناوری در دنیا ایفا کرده است.
امروز جهاد دانشگاهی در عرصه تولید علم و فناوری پیشتاز است و به عنوان یک نهاد منعطف و غیر دولتی زمینه درخشش های علمی را برای جوانان این مرز و بوم فراهم کرده است.
حوزه ریاست شامل چند بخش است:
– مدیریت دفتر ریاست
– مدیریت روابط عمومی
– مدیریت حراست

رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین

فرشاد پیله چی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مدیر حوزه ریاست

هاجر شیرمحمدی

کارشناسی مدیریت دولتی

مدیر حراست

سعید تاسا

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

 

مسئول روابط عمومی و تبلیغات

محمدصادق جهان بخش

 
نشانی: فلسطین شرقی- ابتدای فلسطین شرقی- شماره ۱۸۰
تلفن: ۳۳۳۳۷۶۹۱-۰۲۸