جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان با حضور رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان قزوین

۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۵