«آیا می دانید؟»۱۲

«آیا می دانید؟»

آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی استان قزوین به مناسبت...

جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و مدیران و مسئولین بخش های جهاد دانشگاهی قزوین۴

جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و مدیران و مسئولین بخش های جهاد دانشگاهی قزوین

جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و مدیران و مسئولین بخش ها جهت هم اندیشی درباره...

اختتامیه طرح «داناب» در استان قزوین۱۵

اختتامیه طرح «داناب» در استان قزوین

با حضور ریاست جهاد دانشگاهی قزوین آئین اختتامیه طرح «داناب» در استان...

بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی۳

بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی

بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی...

حضور دکتر ضرابی «مدیرعامل بانک خون بندناف کشور» در قزوین۱۴

حضور دکتر ضرابی «مدیرعامل بانک خون بندناف کشور» در قزوین

دکتر ضرابی «مدیرعامل بانک خون بندناف کشور» با حضور در قزوین در...