دیدار رئیس جهاد دانشگاهی قزوین و سرپرست دانشگاه امام خمینی(ره)

مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین  با دکترقاسم زاده سرپرست جدید دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دیدار کردند.
دیدار رئیس جهاد دانشگاهی قزوین و سرپرست دانشگاه امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین؛مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین  با دکترقاسم زاده سرپرست جدید دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دیدار کردند.

در این دیداردر مورد اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی مشترک و توانمندسازی آموزشی و فرهنگی دانشجویان تبادل نظر کردند.
در پایان دکتر قاسم زاده خواستار افتتاح شعبه جهاددانشگاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شدند.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی زاده دانشگاه استان قزوین ره


نظر شما :