تفاهم‌نامه جهاد دانشگاهی و بسیج سازندگی قزوین منعقد شد

هدف از این تفاهم نامه همکاری مشترک در تمامی زمینه های علمی،آموزشی،پژوهشی و فرهنگی با در نظر گرفتن ظرفیت طرفین می باشد.
تفاهم‌نامه جهاد دانشگاهی و بسیج سازندگی قزوین منعقد شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین؛ با حضور سرهنگ حسینیان مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین و مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه به امضا رسید.

هدف از این تفاهم نامه همکاری مشترک در تمامی زمینه های علمی،آموزشی،پژوهشی و فرهنگی با در نظر گرفتن ظرفیت طرفین می باشد.

همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت های گوناگون که طرفین قادر به انجام انها باشند، نظیر فعالیت های آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی ، اشتغال و کارآفرینی از جمله موضوعات این تفاهم نامه می باشد.

کلید واژه ها: استان همکاری نامه تفاهم نامه تفاهم فعالیت طرفین


نظر شما :