افتتاح دفتر سازمان دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان قزوین

دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان قزوین در دانشگاه فرهنگیان افتتاح شد.
افتتاح دفتر سازمان دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان قزوین

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین؛در این جلسه با حضور رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان و رئیس محترم جهاددانشگاهی و معاونین طرفین ضمن معرفی ساختار دانشگاه و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان دانشجویان دفتر شعبه سازمان دانشجویان در این دانشگاه افتتاح شد.

همچنین در این نشست سرکارخانم مهین کشاورز به عنوان مدیراجرایی شعبه سازمان در دانشگاه فرهنگیان معرفی شد.

کلید واژه ها: دانشگاه سازمان مدت دانشجویان معرفی شعبه


نظر شما :