دفتر دانشگاه فرهنگیان

با توجه به اهمیتی که دانشگاه فرهنگیان به جهت تربیت نسل معلمان آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها و در پی آن تربیت دانش آموزان توسط همین معلمان - که در طول سال‌های معلمی خود ضریب اثر بسیار بالایی دارند –
دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان در مهرماه سال 1400 افتتاح شد. این دفتر برای هر دو پردیس دانشگاه فرهنگیان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های منسجمی را در دستور کار قرار گرفته است. 
 از جمله این موارد می‌توان به ایجاد ارتباط اعضای هیأت علمی و نیز انجمن های علمی با مراکز تخصصی مستقر در معاونت پژوهشی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از طریق سازمان دانشجویان و کانون های دانشجویی آن، نشر آثار علمی دانشجویان  اساتید از طریق انتشارات واحد، ارائه خدمات رسانه ای از طریق خبرگزاری های ایسنا و ایکنا و نیز جذب مخاطب دانشجویی برای دوره های آموزشی کوتاه مدت در معاونت آموزشی اشاره کرد. برخی از فعالیت های شاخص صورت گرفته‌ در این دفترشامل موارد زیر است:
1. اجرای رویدادهای مرتبط با حوزه‌ی تعلیم و تربیت
2.  برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت در دانشگاه در حوزه های عمومی و تخصصی
3.  شناسایی و جذب دانشجویان توانمند متناسب با ماموریت های جهاد و معرفی آن به بخش‌های مختلف
4.  و…
مدیر دفتر: مهین کشاورز

کلید واژه ها: دانشگاه دانشگاه فرهنگیان فرهنگیان تربیت دانشجویان علمی دفتر