درخواست همکاری

درخواست همکاری
 • جهاددانشگاهی در موضوعات زیر از تمامی افراد مومن و متخصص دعوت به همکاری می کند: تدریس در مراکز آموزش کوتاه مدت و علمی کاربردی پژوهش های کاربردی امریه خدمت مقدس سربازی علاقمندان فرم ذیل را تکمیل نمایند. در صورت پذیرش اولیه، از آنها برای مصاحبه دعوت خواهد شد.
  0
 • 1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید
  5
 • شماره تماس*تلفن همراه
  6
 • رایانامه*
  7
 • متقضای امریه*
  بله
  8
 • رزومه*رزومه خود را بارگزاری نمایید آپلود
   9