معاونت آموزشی

همکاری جهاددانشگاهی با شرکت آب منطقه‌ای برای نجات آب قزوین

همکاری جهاددانشگاهی با شرکت آب منطقه‌ای برای نجات آب قزوین

فرشاد پیله‌چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین با رضا اخلاص مند معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین دیدار و گفت‌و‌گو کرده و در حوزه مصرف آب، طرح نجات آب و طرح داناب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب