معاونت آموزشی

دومین کارگاه آموزشی ایونت
توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی ایونت

دومین کارگاه آموزشی ایونت با حضور دکتر عابدینی در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی ایونت
توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی ایونت

کارگاه آموزشی ایونت توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین در دانشگاه کار برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سمینار قصه‌گویی با حضور مصطفی رحماندوست

برگزاری سمینار قصه‌گویی با حضور مصطفی رحماندوست

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده کودک در سمینار قصه‌گویی که توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد، ضمن ارائه مطالبی در خصوص نحوه قصه گفتن و شیوه‌های مختلف آن برای شرکت‌کنندگان سن و موقعیت قصه‌گویی برای کودکان و فرزندان را تشریح کرد.

ادامه مطلب
برگزاری سمینار «قصه‌گویی و قصه درمانی» توسط جهاددانشگاهی قزوین
برای نخستین بار در استان قزوین صورت می‌گیرد؛

برگزاری سمینار «قصه‌گویی و قصه درمانی» توسط جهاددانشگاهی قزوین

برای اولین بار در استان توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد قزوین، سمینار «قصه‌گویی و قصه درمانی» با حضور مصطفی رحماندوست، برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
همکاری جهاددانشگاهی با شرکت آب منطقه‌ای برای نجات آب قزوین

همکاری جهاددانشگاهی با شرکت آب منطقه‌ای برای نجات آب قزوین

فرشاد پیله‌چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین با رضا اخلاص مند معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین دیدار و گفت‌و‌گو کرده و در حوزه مصرف آب، طرح نجات آب و طرح داناب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب