معاونت فرهنگی - آرشیو

ایسنا و ایکنا دو بال مهم جهاددانشگاهی

ایسنا و ایکنا دو بال مهم جهاددانشگاهی

مدیرمسئول ایسنا در استان قزوین گفت : دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا در مجموعه جهاد دانشگاهی به‌مانند دو بالی مهم در حوزه اختصاصی خود در حال فعالیت هستند که تلاش می‌شود این رسالت به‌صورت عملی و علمی مورد توجه قرار بگیرد.

ادامه مطلب
عضویت معاون فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی استان

عضویت معاون فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی استان

مهدی گلدوزها سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین به‌عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین منصوب شد.

ادامه مطلب