معاونت فرهنگی - آرشیو

انتشار کتاب «اندازه‌گیری طراحی شهری، معیارهایی برای مکان‌های قابل زندگی»
توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی قزوین

انتشار کتاب «اندازه‌گیری طراحی شهری، معیارهایی برای مکان‌های قابل زندگی»

کتاب اندازه‌گیری طراحی شهری، معیارهایی برای مکان‌های قابل زندگی، ترجمه دکتر آمنه بختیار (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان)، حسن دلاکه و هدی مرحمتی‌پور توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.

ادامه مطلب