توسط مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی برگزار شد:

کارگاه رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی

کارگاه رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی توسط مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.
کارگاه رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ کارگاه رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی عصر دیروز 25 تیرماه، توسط مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین باهمکاری  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سالن اجتماعات نظام مهندسی برگزار شد.

در این کارگاه مهندس یاسر کریمی مباحثی در مورد اصول طراحی معماری و نظارت و اجرا جهت آمادگی آزمون های نظام مهندسی به مخاطبین ارائه کردند.

 


نظر شما :