دیدار صمیمانه دانشجویان فعال انجمن‌ها و کانون‌های دانشگاه‌های استان با رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۲