بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی۳

بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی

بازدید علمی از نیروگاه شهید رجایی به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی...

حضور دکتر ضرابی «مدیرعامل بانک خون بندناف کشور» در قزوین۱۴

حضور دکتر ضرابی «مدیرعامل بانک خون بندناف کشور» در قزوین

دکتر ضرابی «مدیرعامل بانک خون بندناف کشور» با حضور در قزوین در...

آیین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی۸

آیین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی

آیین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی با حضور حمیدرضا...

مراسم کلنگ مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین۱۱

مراسم کلنگ مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین

مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین در زمینی به مساحت دو...