آیین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی۸

آیین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی

آیین گرامی‌داشت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی با حضور حمیدرضا...

مراسم کلنگ مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین۱۱

مراسم کلنگ مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین

مجتمع تحقیقاتی، درمانی و آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین در زمینی به مساحت دو...